Människokunskap™ ger verksamhetsresultat

Visste du att endast 10-20% av alla organisationsförändringar leder till önskat resultat? Och att det nästan helt beror på att man inte arbetar med Människokunskap™? Att aktivt arbeta med Människokunskap™ – det vill säga, att förstå varför en människa gör som hon gör, vad det är som driver henne, och kombinera det med tydliga mål – ökar effektiviteten och produktiviteten hos en individ och en arbetsgrupp, vilket givetvis i sin tur leder till positiva ekonomiska resultat för organisationen. Med andra ord – med ökad Människokunskap™ når du snabbare och mer kvalitativa verksamhetsresultat.

Många olika byggklossar

Precis som den klassiska leksaksclownen, består vi människor av olika delar. Det är de olika delarnas sammansättning som gör oss till individer. Ordningen kan se lite olika ut i den individuella sammansättningen, men en sak har vi alla gemensamt – i botten ligger alltid vår drivkraft. Det är den som påverkar våra värderingar och hur vi reagerar/agerar på olika saker, samt vår prestation. Det är på drivkraften vi bygger vår individuella personlighet.

Byt glasögon en stund

Att byta perspektiv, eller glasögon, för att se världen ur en annan persons synvinkel gör att du möter den människan där hon befinner sig. När du ser världen genom hennes ögon kan du lättare förstå vad som motiverar henne, vilken drivkraft hon har. Du ser också styrkan i att ha olika personligheter i en och samma arbetsgrupp och förstår hur man kan få största möjliga affärsnytta ur dessa olikheter. Då kan du enklare få alla olika individer att nyttja sin potential för att hjälpa till att bära upp företaget. Motivationen ökar och på det sättet når du bättre resultat i förändringsarbeten och processer.

All reell organisationsförändring börjar hos individen

En organisation består av olika delar, där människan är en viktig resultatskapande del. När man får alla att gå åt samma håll, trots sina olikheter, så är det lättare att nå fram till målen. Med andra ord är det alltså hos den enskilda människan du ska börja ett förändringsarbete. Det är hos individen du hittar den kraft som behövs för att förbättra organisationens resultat – för det är i grunden alltid människorna som åstadkommer verksamhetsresultaten.