Värderingar

LEWAs värderingar är följande:

  • Resultat – resultat ska alltid uppnås i samarbetet med LEWA
  • Respekt – man ska känna av den ”individuella respekten” – dvs bli aktivt lyssnad på – i mötet med LEWA
  • Prestigelöst – det ska vara enkelt, flexibelt och trevligt att samarbeta med LEWA