Om företaget

LEWA erbjuder:

1.  Drivkraftskartläggning: Chefsstöd/coachning+ Medarbetarstöd/coachning

Ex på praktiskt upplägg

A.  Du berättar om ”dina utmaningar”.  LEWA kartlägger din Drivkraft (dina motivationsfaktorer) via en djupintervju. Med en ökad självkännedom som bas, följer LEWA dig med stor flexibilitet och ett aktivt lyssnande. Balansen mellan handledning/stöd och praktiska råd? Det bestämmer du! Mötena är 1.5 timme långa och du väljer både antal och frekvens.

Alternativt:

B. Du berättar om ”dina utmaningar”. Med stor flexibilitet och aktivt lyssnande följer LEWA ditt ”akuta behov”. Balansen mellan handledning/stöd och råd? Det bestämmer du! Mötena är 1.5 timme och du väljer både antal och frekvens.

I båda uppläggen ger LEWA konkreta KBT verktyg som fungerar i praktiken. Resultat garanteras.

2. Kommunikationsträning ledningsgrupp

Olika Drivkrafter påverkar våra olika kommunikationsstilar. Genom att öka kunskapen kring olikheter minskar missförstånd och konflikter. I all kommunikation är det mottagaren som bestämmer.

Du ska ge vad mottagaren vill ha och INTE vad du själv vill ge…” LEWA lär hur du ska kommunicera för att bidraga till en mer produktiv ledningsgrupp. Resultat garanteras.

3. Kommunikationsträning chef – medarbetare och medarbetare – chef

Ca 80% av problemen i en organisation handlar om kommunikation.

Vanlig fråga från chef: ”varför gör hon/han inte det vi kommit överens om?”. Svar: pga ”fel kommunikation” från chefen.

LEWA erbjuder praktiska verktyg för att optimera kommunikationen mellan chef och medarbetare o vice versa. Allt genom kunskap kring människor olika Drivkrafter. Resultat garanteras.

4. Second opinion – rekrytering

LEWA genomför Drivkraftskartläggningar på aktuella slutkandidater. Syfte: Att få veta personens Drivkraft/ledarstil. Humanist? Förändringar/visioner? Struktur och tydlighet? Vilket beteende behöver organisationen mest just nu? Resultat garanteras.

5. Teambuilding – workshop

Workshop 1/2 eller heldag. Tema: Varför är vi olika? Varför uppstår missförstånd? Hur ska jag uttrycka mig för att få med mig min kollega istället för mot? Hur förbättrar jag en viktig relation? Resultat garanteras.

6. Föreläsning i Människokunskap™

En inspirerande 3-4 timmars föreläsning där teori blandas med gruppdiskussioner. Lämplig som ”kickoff” för nytt team/avdelning, uppstart för höst/vår o.s.v. Syfte: Att ge ökad kunskap om varför människor är olika – vad som driver olika personer – och vad det får för konsekvenser i arbetet och livet som helhet. För exempel på agenda från uppdrag, öppna programmet i pdf-format. Resultat garanteras.